Zmluvy

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
pdf Zmluva o dielo č. 4/2018 - Milan Groško
pdf Zmluva o dielo č. 13/5/2018 - TANOT s.r.o.
pdf Zmluva o spolupráci a financovaní - Slovenský futbalový zväz
pdf Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi - NATUR-PACK, a.s.
pdf Zmluva č. 148 452 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO
pdf Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
pdf Mandátna zmluva MZ 29 0 - 2017 - TENDERTEAM, s.r.o.
pdf Zmluva o manažmente verejného obstarávania - ProWire s.r.o.
pdf Zmluva o dielo č. 3/2018/EEA - EEA, n.o.
pdf Zmluva o zriadení vecného bremena
pdf Mandátna zmluva MZ 001 0-2018 - TENDERTEAM, s.r.o.
pdf Zmluva č. 1/2018/ZKO - Obecný podnik služieb, s.r.o. Bystré
pdf Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - VVS, a.s.
pdf Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb - JS-catering,s.r.o.
pdf Zmluva o dielo a poskytovaní služieb - WEBY GROUP, s.r.o.
pdf Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
pdf Zmluva o poskytovaní právnych služieb - JUDr. Beáta Krausová
pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov - Maľudyová Eva
pdf Zmluva o dielo - MOAD, s.r.o.
pdf Zmluva o aktualizácií programov - TOPSET Solutions s.r.o.
pdf Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu - ESPIK Group s.r.o.
pdf Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore - TOPSET Solutions s.r.o.
pdf Zmluva č. 23/2016 - MASLEN, s.r.o.
pdf Zmluva č. 19/POD-ZD2-68/16 Slovenská agentúra ŽP (1. časť)
pdf Zmluva č. 19/POD-ZD2-68/16 Slovenská agentúra ŽP (2. časť)
pdf Zmluva č. 19/POD-ZD2-68/16 Slovenská agentúra ŽP (3. časť)
pdf Zmluva o dielo - MUDr. T. Kočiš
pdf Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 1367/2015/UZ
pdf Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu č. 68/2016 - H+EKO
pdf Zmluva o dielo - GARD LAND s.r.o.
pdf Zmluva o poskytovaní služieb č. 04/2016/EEA
pdf Zmluva o poskytnutí služieb - Ing. M. Dvorjak
pdf Návrh zmluvy o dielo - Ing. Dana Betáková
pdf Zmluva o dielo - Ing. Radoslav Šalamon
pdf Zmluva o dielo - Ing. Anton Pavúk
pdf Blankozmenka
pdf Zmluva o termínovanom úvere č. 1367/2015/UZ
pdf Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 2020/2015/D
pdf Všeobecné obchodné podmienky pre úvery
pdf Zmluva o dielo - V. Antoš, ELEKTROMONTÁŽE
pdf Zmluva o poskytnutí NFP č.272/2015-2050-1200
pdf Príloha č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č.272/2015-2050-1200
pdf Príloha č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č.272/2015-2050-1200
pdf Príloha č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP č.272/2015-2050-1200
pdf Príloha č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP č.272/2015-2050-1200
pdf Príloha č. 5 k Zmluve o poskytnutí NFP č.272/2015-2050-1200
pdf Kúpna zmluva Rajo
pdf Kúpna zmluva Rajo
pdf Zmluva o dielo č. D249/2015 - KAMTEL, s.r.o.
pdf Kúpna zmluva - Obec Zlatník
pdf Mandátna zmluva č.1/2015/RB
pdf Zmluva o dielo č.1/2015/EEA
pdf Rámcová zmluva - Alda
pdf Zmluva o pedagogickej praxi
pdf Dohoda o podmienkach uzavretia súdneho zmieru
pdf Zmluva o účasti na projekte - MPC
pdf Kúpna zmluva - Rajo a.s.
pdf Kúpna zmluva
pdf Dodatok č. 4 - A. Pavelicová
pdf Dodatok č. 2 Topset
pdf Zmluva o dielo - MUDr. T. Kočiš
pdf Dodatok č. 3 - A. Pavelicová
pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov - J. Sabol
pdf Kúpna zmluva
pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov - Š. Oráč
pdf Zmluva o poskytovaní právnych služieb 95a/13
pdf Zmluva o poskytovaní právnych služieb 55a/13
jpg Dodatok č. 1 Topset
doc zmluva č. 1
pdf Dodatok k zmluve č. 1 - Rekonštrukcia Kultúrneho domu

Kalendár:

Máj 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
meniny má: Iveta

Fotogaléria:

Anketa:

Počasie na Slovensku: