Materská škola

História školstva
      Dňa 1. júla 1969 sa po prvý krát otvorili dvere Materskej školy v Čiernom nad Topľou. Materská škola sa nachádzala v pravom krídle kultúrneho domu. Do vlastníctva MŠ boli dané tieto miestnosti: trieda, spálňa, kuchyňa, šatňa, chodba, sklad potravín, WC bolo mimo budovy ( v budove nie je vodovod).
MŚ bola jednotriedna s celodennou starostlivosťou a navštevovalo ju 26 detí.

      V decembri 1981 (12.12.1981) bola daná do užívania nová materská škola. Materská škola je dvojtriedna s počtom 48 zapísaných detí. v školskom roku 1999-2000 došlo k zmene o organizácií školy. Bola zrušená jedna trieda pre nízky počet detí prihlásených na dochádzku do MŠ.

Súčasnosť školstva
      Materská škola „ ZVEDAVÁ LIENKA“ je jednotriedna MŠ, poskytujúca celodennú starostlivosť deťom od 2 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou dochádzkou. MŠ poskytuje deťom možnosť poldenného pobytu. Je umiestená v účelovej budove spolu so školskou jedálňou. V súčasnosti navštevuje MŠ 17 detí. 

     Výchovno – vzdelávací proces sa v materskej škole realizuje v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED O = Dieťa a svet. 

      Hlavným prostriedkom k dosiahnutiu cieľov školy je ŠKVP s názvom:
„ZVEDAVÁ LIENKA“ 

      Cieľom predprimárnej výchovy a vzdelávania v našej MŠ je, aby naše deti boli veselé, šťastné a tvorivé každý deň „v škôlke“ a samostatné, mysliace ( aj kriticky) a zručné vo všetkých oblastiach osobnosti, potrebných pre úspešné zaškolenie v základnej škole. MŠ obohacuje výchovu a vzdelávanie o environmentálne prvky, keďže sa nachádzame v prostredí, kde je možnosť ich uplatnenia plnohodnotne. 

      Humanistickým smerovaním prispievame k rozvoju osobnosti každého dieťaťa s prihliadaním na jeho jedinečnosť, celostnosť, jeho sebarozvoj a prioritu vzťahovej dimenzie /jeho vzťah k sebe, k ľuďom i k celej spoločnosti/, a to prostredníctvom stránok osobnosti – kognitívnej, afaktívnej, psychomotrickej. Rozvíjame a podporujeme socializáciu a personalizácie dieťaťa. 

     Do nového školského roka 2014/2015 želám našim deťom šťastné chvíle „v škôlke“, rodičom spokojnosť a istotu, že je o ich deti postarané, pani učiteľke veľa tvorivých nápadov a málo kritiky za strany rodičov, prevádzkovým zamestnancov pevné zdravie a pokoj na pracovisku, pani kuchárke, aby chutilo jedlo, ktoré s láskou pripravuje nielen deťom, ale aj zamestnancom MŠ, ekonomickému oddeleniu, aby sa príliš často nemenili predpisy a zároveň, aby ste boli všetci optimistickí a trpezliví pri spolupráci so mnou :) 
                                                                                                   Mgr. Anna Husivargová – riaditeľka MŠ 

      Na záver:
„Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť o tom ako žiť, čo robiť a akým byť, som sa naučil v materskej škole. Múdrosť nebola na vrchole hory zvanej vysoká škola, ale na pieskovisku nedeľnej školy. Tam som sa naučil: 

                    - So všetkými sa podeľ., Hraj fér., Nebi ľudí., Vráť veci tam, kde si ich našiel., Upratuj po sebe., Neber si nič, čo ti nepatrí., Ak niekomu ublížiš, povedz prepáč., Umývaj si ruky pred jedlom., Splachuj., Teplé koláčiky a studené mlieko ti urobia dobre., Ži vyrovnaný život – trochu sa uč a premýšľaj, trochu kresli a maľuj, trochu spievaj a tancuj, hraj sa a pracuj., Každý deň popoludní si zdriemni., Keď vyrazíš do sveta, dávaj si pozor na autá, chyť sa niekoho za ruku a drž sa vždy s ostatnými pohromade., Nikdy neprestaň žasnúť....“                       
                                                                                                                                      (Robert Fulghum)

 Základné informácie                                                                

Adresa: Materská škola Čierne nad Topľou 
                Čierne nad Topľou 217
                094 34 Bystré

Telefón: 057/48 84 160

e-mail: mscierne@post.sk

Riaditeľka školy: Mgr. Anna Husivargová 

Učiteľka: Viera Jurková  

Školníčka: Anna Straková

Vedúca školskej jedálne: Beáta Kriváková

Kuchárka: Iveta Mikitová

Čas prevádzky MŠ:
6.45 - 15.45

 

Kalendár:

Júl 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
meniny má: Dušana

Fotogaléria:

Anketa:

Počasie na Slovensku: