Základná škola

História školstva
Štátna ľudová škola, ktorá tu jestvovala v rokoch 1945 – 1948, bola novým školským zákonom o základnej úprave jednotného školstva z roku 1948 premenovaná na Národnú školu v Čiernom. Zákonnou úpravou z roku 1950 sa škola premenovala na Základnú deväťročnú školu v Čiernom .
Podľa školského zákona z roku 1948 sa neoddeliteľnou súčasťou pofebruárového systému školstva stali i materské školy.
Obidve školy žili bohatým kultúrnym životom. Pedagógovia každoročne pripravovali zaujímavé umelecko-športové podujatia.
Vývoj a transformácia spoločensko-politických a ekonomických pomerov v štáte sa premietla aj do kultúrno-spoločenského, náboženského a športového života obce.


Súčasnosť školstva
V Čiernom nad Topľou sa nachádza materská škola a základná škola pre 1. – 4. ročník. K škole prilieha záhrada s preliezkami a pieskoviskom.
Základná škola je dvojtriedna. Je vybavená školským klubom detí. Žiaci navštevujú školskú jedáleň, ktorá sa nachádza v priestoroch MŠ. Do vyšších tried základnej školy dochádzajú žiaci z Čierneho and Topľou so Základnej školy v Bystrom. Obidve školy ležia pri ihrisku južne od budovy obecného úradu.
Škola vytvára čo najvhodnejšie personálne , materiálno-technické, bezpečnostné a hygienické podmienky na dosiahnutie splnenia cieľov a kľúčových kompetencií vytýčených pre primárne vzdelávanie, t.j. pre 1. stupeň ZŠ – ISCED 1.
Od 1. ročníka majú žiaci možnosť pracovať s výpočtovou technikou. Edukačný proces v základnej škole zabezpečujú kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci – učiteľky pre 1. stupeň ZŠ, vychovávateľka, externí učitelia náboženskej výchovy, ktorí majú požadovanú odbornú a pedagogickú spôsobilosť. Svoje skúsenosti využívajú pri komunikácií, motivácií žiakov, ich hodnotení, pozitívnom riadení triedy a udržiavaní neformálnej disciplíny . Ako súčasť kolektívu sú schopní vzájomnej efektívnosti a ľudsky podporujúcej komunikácie, spolupráce a kooperatívneho riešenia problémov. 

 Základné informácie                                                               

Adresa: Základná škola Čierne nad Topľou 
               Čierne nad Topľou 212
               094 34 Bystré

Telefón: +421948467403

e-mail: zscierne212@gmail.com  

Web: http://zsciernenadtoplou.edupage.org/

Riaditeľka školy:  Mgr. Alena Mitrášová

Učiteľka: Mgr. Lenka Kostelníková 

Vychovávateľka: Mgr. Ľudmila Petriľaková 
 
Školníčka: Anna Straková

 

Kalendár:

Júl 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
meniny má: Dušana

Fotogaléria:

Anketa:

Počasie na Slovensku: